Хубави текстове за некролози: Примерни образци и съвети

В тъжни моменти, когато трябва да се сбогуваме с близък човек, е важно да намерим подходящи думи, които да изразят нашата обич и уважение. Изборът на думи може да бъде изключително труден, особено когато емоциите са силни и болката е прясна. Некролозите са начин да почетем паметта на починалия и да споделим спомените и чувствата си с останалите. Тук ще намерите примери за хубави текстове за некролози, които могат да ви помогнат в тези трудни мигове. Тези образци са създадени с внимание и съчувствие, за да ви предложат утеха и насока.

Не затихва мъката

Не затихва мъката по теб голяма
и жалостта, че веч те няма.
Често с мислите долитат рой спомени,
кълбо оплитат в живота всичко изживяно,
дълбоко в душите ни събрано.

Без тебе много

Без тебе много ни боли,
без тебе страшно ни тежи.
За грижите към всички нас,
поклон и благодарим!

Напразно чакаме вратите

Напразно чакаме вратите да отвориш,
Напразно чакаме пред нас да се явиш.
Напразно чакаме да заговориш,
Сълзите ни да изсушиш!

Не можем да те върнем, туй е вярно,
Смъртта не може никой да възпре,
Но в паметта ни благодарна
Навеки няма да умреш.
Ще те помним и вечно ще скърбим!

Няма смърт за

Няма смърт за хората добри.
Всички от сърце за тях жалеят
и преминали отвъд дори,
с пример и дела сред нас живеят.

Не е истина,

Не е истина, че времето лекува
и спомена за теб ще заличи!
Не е истина, че няма да тъгува
по теб сърцето дълги дни!
Не е истина,че мъката по тебе
ще позатихне и ще спре!
Една е истината – теб те няма
И ний безкрайно ще тъжим!

След теб остана

След теб остана болка, скръб и самота.
От теб остана обич, нежност, доброта!
Вечно ще те носим в сърцата си с много болка и обич.

До гроба ти

До гроба ти отъпкана пътека води.
По нея често идваме с цветя.
Ще постоим, ще помълчим,
ще си отидем, понесли
мъката в скръбните сърца.

Ние помним усмивката

Ние помним усмивката мила,
ръката, която напътства,
сърцето, което показа
и път начерта с добротата си пряма.
В душите ни вливаше обич, с която обичаме днес,
ти винаги с нас ще останеш и в сънищата пак ще сме с теб.

  Отиде си! На


Отиде си! На никого не каза нищо!
Като звезда безмълвно паднала в нощта!
Остана само светлата ти диря,
да свети в нашите сърца!

Един човек не

Един човек не може да умре
щом с обич в душите ни живее!
Сърцето му когато тъжно спре,
със спомените светли пак ни грее.

Защо в живота

Защо в живота все така се случва
да се разделим с най-добрите!
Защо все тях смъртта улучва
и скрива им от нас очите!

Животът е безценен

Животът е безценен дар…
Кога и как… защо и колко?
На тези отговори Бог е господар
И срещата ни с него – няма уговорка.

Само мислено с

Само мислено с теб говорим,
само в сънищата с теб вървим.
С мъка снимките и спомените ровим
и в скръбни сълзи ги топим.
Всичко е докоснато от тебе,
твоят смях в сърцата ни жив.
Как тогава да повярваме,
че те няма в този свят красив?

Търсим, но няма

Търсим, но няма заместител на име МАМА!
Ти си зората и светлината на луната,
ти си лъч от небето и песента в полето,
ти си вятърът, който ни вее и
огън, който сърцата и грее!

От снимката ни

От снимката ни гледаш тихо и безмълвно…..
да знаеш колко много ни боли…..
че мъката по теб сърцата ни раздира,
не можем с нищо да те заменим.
Не стихва болката голяма,
защото вкъщи теб те няма!


Намирането на хубави текстове за некролози може да бъде емоционално натоварващо, но също така е и важна част от процеса на сбогуване. Надяваме се, че тези примери ще ви помогнат да намерите точните думи, които да изразят вашите чувства и спомени. Споменът за нашите близки е това, което остава след тях, и е важно да го съхраним и предадем по най-добрия начин.