Некролог на Цветко Богомилов

Не можем да те върнем, туй е вярно, смъртта не може никой да възпре, но в паметта ни благодарна навеки няма да умреш. Ще те помним и вечно ще скърбим!
Никога няма да те забравим!
от близките